Så ruller fodbolden udendørs igen….

 

På søndag d. 30. april kl. 13.00 er der opstart for udendørs fodbold om søndagen på Vittrup stadion. Vi starter med en let omgang bold for lige at få benene i gang igen og traditionen tro slutter vi første spilledag af med pølser og øl/vand. Alle er velkommen til at være med uanset niveau – eneste krav er at du har lyst at spille fodbold og have en hyggelig eftermiddag. Har du aldrig prøvet at være med før så er chancen der på søndag!

Fodbold fortsætter herefter hele sommer hver søndag kl. 13.00-15.00.

Nyeste udgave af vores foreningsblad er i disse dage på vej rundt – så kig godt efter i postkassen! Her kan der blandt andet læses om sommerens aktiviteter, den afsluttede indendørssæson og arbejdet i Vittrup med at få den nye ”Fri Fagskole” klar til starten i august.

Vintersæsonen slutter.

 

Med udgangen af marts måned slutter de indendørs aktiviteter i hallen. Så den kommende uge (uge 13) er sidste chance i denne sæson for at dyrke idræt og der holdes afslutninger i større/mindre grad på alle hold på eget initiativ. De indendørs aktiviteter starter igen til september, programmet for de udendørs aktiviteter i sommer er snart klar ligesom vores foreningsblad vil blive omdelt i april måned.

Vellykket tur til håndbold.

 

40 medlemmer og folk med tilknytning til VUG i øvrigt havde lørdag taget imod invitationen, som foreningen arrangerede, til håndbold-topkampen mellem Aalborg og Skjern i Gigantium, Aalborg. Det blev en vellykket tur med en meget spændende og tæt spillet kamp der endte med det afgjorte resultat 26-26, – som så også sikrede stemningen i bussen hjem da der både var tilhængere af Skjern og Aalborg! Efter kampen samledes vi alle på banen og der blev taget gruppebillede sammen med de 2 Aalborgspillere Christian Jensen og Magnus Saugstrup, ligeledes var der mulighed for at komme hel tæt på de øvrige spillere og få billeder og autografer. I bussen hjem blev dagens konkurrence om kampens resultat afgjort og Helle havde som eneste gættet på uafgjort og fik præmie overrakt ved ankomsten til Vittrup.

 

Øvrige billeder findes i galleriet.

Håndboldtur til Aalborg.

 

Så er vi klar med turen for alle i VUG til håndboldkampen i Aalborg.

Så skynd dig at blive tilmeldt!

Vinterferie – uge 8.

 

Træning er aflyst i uge 8 for følgende hold:

-      Ungdomsbadminton.

-      Ungdomsfodbold, drenge.

-      Line Dance.

 

For øvrige kontaktes træner/leder for oplysning om træning.

Bestyrelsen konstitueret.

Den nyvalgte bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig:

Formand:                Helge Ulrik
Næstformand:          Karsten Andersen
Kasserer:                Janne Jacobsen
Sekretær:               Ina Mejlholm

 

Øvrige:                   Anette Rom Nielsen, Jesper Pedersen og Henrik Mogensen.

Vittrup Skolen – Fri Fagskole er næste i mål – der mangler lige det sidste……!

Vi er meget tæt på mål!
1,3 mio. kr. er nu i hus – tusinde tak til alle dem, der på den ene eller anden måde allerede har valgt at støtte projektet med etablering af Vittrup Skolen – Fri Fagskole.
Nykredit har sagt ja!
Vi har netop i dag fået en bankaftale med Nykredit. De tror nu på os takket være den fantastiske opbakning skolen har fået fra lokalsamfundet. Aftalen er dog betinget af, at vi fremskaffer en egenkapital på 1,4 mio. kr.
Vi mangler nu kun 100.000 kr.!
Vi håber, at vi inden ugen er omme kan få rejst den sidste kapital.
Bestyrelsen for Vittrup Skolen appellerer derfor til, at de af jer, der endnu ikke har støttet projektet på den ene eller anden måde, igen vil overveje, hvorvidt I har mulighed for at hjælpe Vittrup Skolen i mål.  
I har mulighed for at støtte projektet med borgerlån, sponsorater, erhvervslån eller frivillig arbejdskraft. 
Stor betydning for området!
Det vil som også tidligere beskrevet have stor betydning for området, hvis det kan lykkes at etablere skolen med 40 elever og opstart pr. august 2017.

·         Det vil betyde, at Vittrup Ungdoms- og Gymnastikforening fortsat kan have deres aktiviteter på stedet.

·         Det vil sikre liv og betyde en del arbejdspladser i byen – vi har en forventning om 10-12 arbejdspladser. 

·         Det vil sikre medarbejdere/elever til områdets erhvervsvirksomheder.

·         Det vil være en langsigtet løsning for Vittrup Centret.

Kontakt bestyrelsen!
Hvis I ønsker at støtte projektet, så er I meget velkomne til at kontakte en af de lokale fra bestyrelsen.

·         Anne Marie Stenkær, Vittrup, tlf. 2146 4620

·         Niels Mariegaard, Vittrup, tlf. 4045 4016

Peter Larsen-Ledet, Vittrup, tlf. 2373 5655

Nyvalg til bestyrelsen.

 

Ved generalforsamlingen forleden i skummesalen blev følgende valgt:

 

Til bestyrelsen:

Ina Mejlholm (genvalgt)

Helge Ulrik (genvalgt)

Jesper Pedersen (nyvalgt)

 

Jacob K. Pedersen modtog ikke genvalg efter 2 år i bestyrelsen.

 

Suppleanter:

Henrik Mogensen (1.suppleant)

Jacob K. Pedersen (2.suppleant)

Karl Ejnar Jensen (3.suppleant)

 

Revisor:

Sten Svendsen (genvalgt)

 

Henrik Mogensen indtræder i bestyrelsen i stedet for Anne Marie Andersen umiddelbart efter generalforsamlingen. Den nye bestyrelse konstituerer sig på et senere møde.

Borgermøde i Vittrup.

 

Tusinde tak for et flot fremmøde til Borgermøde i Vittrup den 29. januar 2017! 
Ca. 80 mødte op for at høre om de aktiviteter, der p.t. arbejdes med i byen. 

Der blev orienteret om arbejdet med at ansætte en Landsbypedel i samarbejde med 4 nabobyer, ligesom potentialeplanens videre proces blev præsenteret. Byens foreninger er enige om at arbejde videre med temaet "Bryd blikket". Potentialeplanen vil blive offentliggjort på Vittrup By's hjemmeside.
Hjørring Kommune orienterede kort om status på Løkkensvej-projektet - Lev godt, lad det gro.
 
Kig indenfor i Vittrup gl. Mejeri - alle er velkomne også i hverdagen!
Vittrup gl. Mejeri's børnetal er i fremgang, hvilket er rigtigt glædeligt. De inviterer byens borgere indenfor - også i hverdagen, og efterlyser nogle, der har lyst til at komme og hygge sammen med børnene. 
Skummesalen har en meget fin udlejning, og arbejder på at overtage bygningerne fra Vittrup gl. Mejeri, der meget gerne vil bruge alle deres kræfter på børnepasning i stedet for som nu - også drift af en stor bygning. 

VUG er afhængige af at Vittrup Skolen  - Fri Fagskole kommer i gang i år!
VUG har p.t. ca. 125 medlemmer, der meget gerne også fremover ønsker at have mange af deres aktiviteter i Vittrup Centret.  De har derfor valgt at støtte etablering af Vittrup Skolen - Fri Fagskole med et ikke ubetydeligt foreningslån. 
De opfordrer samtidig byens borgere til også at støtte etablering af Skolen - enten ved hjælp af frivillig arbejdskraft eller ved hjælp af donationer/borgerlån. 
Som Helge Ulrik sagde på mødet, så er det vigtigt, at vi nu får skabt en plan på længere sigt samt ikke mindst får skabt mere liv på stedet. 

Stor tak til byens borgere for arbejdskraft og økonomisk hjælp! Vi tror nu på, at vi kommer igang!
Vittrup Skolen - Fri Fagskole blev præsenteret med de rammer, der arbejdes ud fra. 
Etabling af skolen er afhængig af, at der kan rejses en kapital, der svarer til 1,4 mio. kr.
Skolen har modtaget LAG-midler på 300.000 kr., hvorfor det reelle tal for rejsning af kapital er 1,1 mio. kr. 
Efter borgermødet i dag  og tilkendegivelser fra de fremmødte om en meget stor kapitalrejsning - i form af frivilligt arbejdskraft og borgerlån - er bestyrelsen for Fri Fagskole nu sikre på, at projektet kan realiseres. 

Vi vil gerne have lidt flere tilkendegivelser om arbejdskraft eller økonomisk hjælp!
Det er en helt fantastisk opbakning, som byen har udvist i dag, og vi mangler nu kun at få tilvejebragt et mindre beløb, tilkendegiver bestyrelsen. 

Bestyrelsen håber, at få lidt flere tilkendegivelser om arbejdskraft eller borgerlån fra borgerne i byen - og appellerer til, at interesserede meget gerne må tage kontakt til bestyrelsen for nærmere aftale - og meget gerne i den kommende uge af hensyn til det videre arbejde. 

De næste 14 dage bliver vigtige!
Der skal etableres aftale med pengeinstitut, ligesom der meget gerne skal ansættes en forstander, således arbejdet for alvor kan blive sat igang, og Vittrup kan være klar til at tage i mod 40 unge på Vittrup Skolen - Fri Fagskole i august 2017.

Kontakt bestyrelsen for nærmere oplysninger:
Jørgen Larsen - mobil 20258235
Mette Roussis - mobil 22820434
Niels Mariegaard - mobil 40454016
Peter Larsen-Ledet - mobil 23735655
Anne Marie Stenkær - mobil 21464620

Generalforsamling.

 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i Skummesalen

 

Onsdag d. 25. januar kl. 19.30.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne. På valg til bestyrelsen er i år Ina Mejlholm, Jacob K. Pedersen og Helge Ulrik.

 

Alle er velkommen, foreningen er vært ved kaffebord.

Enden på succesen til Regionsmesterskab i indendørsfodbold

 

Så blev det sidste stævne afholdt til regionsmesterskabet. Vi var blandt de sidste ti hold tilbage i turneringen. Hvor vi kom i pulje med Hjallerup, B52/Aalborg, Vester Hassing og Skovsgaard. Det resulterede i 3 uafgjorte og 1 nederlag. Så en acceptabel indsats efter som det er første gang vi er med i turneringen og det er toppen af kransekagen der var samlet.

Alle er velkomne til borgermøde

søndag den 29. januar 2017 kl. 0930 i Vittrup Centret.

Senior-fodbold videre til regionsmesterskaberne.

 

Søndag d. 8/1 var sidste stævne i pulje 14 for senior-turneringsholdet. Holdet viste ikke helt samme store styrke som ved de 2 foregående stævner men i Skalleruphallen blev det alligevel til 2 snævrer sejrer over Poulstrup/Vrejlev og VBI inden det blev til vinterens første nederlag i kampen mod SIV der blev tabt 2-3. Holdet afsluttede dog fint med en sejr på 6-2 over Skallerup/Vennebjerg. Dermed er holdet klart puljevinder med 31 point, SIV sluttede på 2. pladsen med 22 point. Holdet går nu videre til regionsmesterskaberne som spilles i Klokkerholm lørdag d. 21/1 med første kamp kl. 10.00.

Igen i dag kom alle spillere på scoringstavlen, flittigst scorende var Morten og Anders med hver 5 mål. Opbakning til holdet er stigende og i Skallerup havde hele 9 ”supporter” fundet vej og heppede holdet til puljesejren.

 

Så er der igen madlavning for friske mænd……..

 

Det er med glæde at vi efter godt et års pause nu igen kan tilbyde madlavningshold for mænd på Hundelev skole. Holdet kører i første omgang i en 3 måneds periode med 1 undervisningsaften om måneden (2.onsdag).

Der ”kokkereres” dermed onsdage d. 11/1, d. 8/2 og d. 8/3, alle dage kl. 18.00-21.00 i skolekøkkenet.

Pris for deltagelse disse 3 gange er 200,00 kr. som betales ved start d. 11/1, der ud over afregnes forbrug af madvarer løbende.

Der er max deltagerantal og en del har allerede tilmeldt sig - heriblandt også flere nye deltagere - men der er plads til få endnu. Så har du også lyst at være med eller hører lidt mere om holdet kan Helge kontaktes på mobil 20870623 eller mail: helge@vittrupug.dk.

 

 

 

Foreningens øvrige aktiviteter starter igen i uge 1 fra mandag d. 2/1.:

 

Mandag     18.00-19.00                                 Ungdomsbadminton.

Mandag     19.00-20.00                                 Motionsbadminton (alle baner booket).

Mandag     20.00-21.00                                 Damefodbold.

 

Tirsdag      19.00-20.00                                 Motionsbadminton + timeudlejning (tilmelding Jacob 21348640).

Tirsdag      19.00-20.45                                 Line dance (Skummesalen).

 

Fredag       18.00-19.00                                 Drengefodbold.

Fredag       19.00-20.30                                 Seniorfodbold.

 

Der er plads og mulighed for at starte på alle hold efter nytår til nedsat pris.

 

 

Vittrup UG ønsker alle medlemmer og annoncører et godt nytår!

Turneringshold på suveræn 1. plads.

 

Ved vinterens 2. indendørsstævne i Poulstrup søndag d. 4/12 viste seniorfodboldspillerne stor styrke og godt spil der resulterede i 4 klare sejrer over henholdsvis SIV, Skallerup/Vennebjerg, Kirkeholdet Vrå og Vrensted IF med samlet score på 28-9. Topscorer blev Anders og Mikkel med hver 7 mål.

Holdet fører puljen suveræn med 22 point, 2. pladsen indtager SIV med 15 point. Dermed er der rigtige chancer for at blive endelige puljevinder når sidste spillerunde spilles efter julepausen, søndag d. 8/1 2017 i Skalleruphallen.

Seniorfodbold til 1. stævne.

 

En gruppe af vores herre indendørsfodboldspillere har i denne sæson tilmeldt et hold i turnering. Lørdag d. 19/11 var så 1.spilledag i Nols-Hallen i Saltum med 4 kampe. De 2 første kampe blev vundet overbevisende mod henholdsvis Kirkeholdet Vrå og Vrensted IF. I 3.kamp blev det til uafgjort 3-3 mod Poulstrup-Vrejlev 81 efter en lidt ukoncentreret indsats men holdet sluttede godt af i 4. og sidste kamp med en sejr på 5-3 over Vraa/Børglum. Det blev således til en fin debut for de 7 spillere: Niels, Anders, Mikkel, Michael, Sofus, Dennis og Peter. Dennis blev holdets topscorer med 8 mål men alle spillere kom på scoringstavlen.

Der er yderligere 2 stævner i sæsonen, næste gang spilles der i Vrejlev Hæstrup Hallen søndag d. 4/12 og der afsluttes i Skalleruphallen søndag d. 8/1 2017.