Vintersæsonen slutter.

 

De indendørsaktiviteter i hallen slutter med udgangen af marts og pga. påsken er sidste træningsdag i hallen derfor onsdag d. 28. marts.

Madlavning på Hundelev skole slutter d. 4. april.

Foreningsbladet omdeles sidst i april og de udendørs aktiviteter starter omkring 1. maj. Se nærmere her på hjemmesiden.

 

Bestyrelsen konstitueret.

Bestyrelsen for VUG har efter generalforsamlingen konstitueret sig uændret:

Formand                  Helge Ulrik
Næstformand           Karsten Andersen
Kasserer                 Janne Jacobsen
Sekretær                Ina Mejlholm
Øvrige                    Anette R Nielsen, Henrik Mogensen & Jesper Pedersen.

Genvalg til bestyrelsen.

 

På generalforsamlingen forleden i Skummesalen aflagde formanden Helge Ulrik beretning om året aktiviteter. Kasserer Janne Jacobsen fremlagde det reviderede regnskab og følgende blev valgt:

 

Til bestyrelsen:

Karsten Andersen (genvalgt)
Anette Nielsen (genvalgt)
Henrik Mogensen (genvalgt)
Janne Jacobsen (genvalgt)

Suppleanter:

Klaus Nielsen (1.suppleant)
Jacob K. Pedersen (2.suppleant)

Revisor:

Gitte Nielsen (genvalgt)

12 deltog i generalforsamlingen der sluttede med kaffebord. Bestyrelsen konstituerer sig på et senere møde.

Generalforsamling.

 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i Skummesalen

Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 19.30.

Dagsorden iflg. vedtægterne. På valg til bestyrelsen er i år Janne Jacobsen, Anette Rom Nielsen, Karsten Andersen og Henrik Mogensen.

 

Alle er velkommen, foreningen er vært ved kaffebord.

Madlavning, forår 2018.

 

 

Madlavningsholdet for herre på Hundelev Friskole fortsætter sæsonen her i foråret hvor der ”kokkeres” 4 onsdage: d. 10/1-7/2-7/3 & 4/4.

Pris for deltagelse i foråret er 100,00 kr., derudover afregnes forbrug af madvarer.

Kurset er fuldtegnet men har du lyst at deltage enten nu (ingen venteliste pt.) eller måske når vi starter op igen efter sommeren så kontakt Helge (20870623).

 

Thai madlavning der i 2 sæsoner har kørt hold i Skummesalen må desværre holde pause i foråret. Vi håber at kunne genoptage holdet igen på et senere tidspunkt.

Evt. spørgsmål til holdet og interesse i deltagelse når det igen er på programmet kan allerede nu rettes til Janne (24841478).

Godt nytår!

 

Vittrup UG ønsker medlemmer, ledere og annoncører et godt nytår.

 

Aktiviteterne i hallen begynder igen fra tirsdag d. 2/1 2018. Der er mulighed for at starte på alle hold også her efter jul – det er blot at møde frem.

Mht. udlejning er badmintonbaner, motion er der enkelte ledige baner tirsdag kl. 19.00-20.00. Pris for resten af sæsonen er 350,00 kr./bane eller 50,00 kr./bane ved timeudlejning - så længe der er ledige baner. For booking er baner kontaktes Anette på 53291196.

 

Info om ny sæson for vores madlavningshold følger snarest….

Sidste nyt om vintersæsonen.

 

Damefodbold er nu fastsat og der trænes om onsdagen kl. 19.00-20.00 med start onsdag d. 25/10. (se mere under faneblad ”Damefodbold”).

Alle ungdomsaktiviteterne starter i uge 43, det gælder drengefodbold om fredagen og de 2 badmintonhold om mandagen. Husk her er et helt nyt hold for de yngste spillere.

Vores normale foreningsblad udkommer ikke i efteråret af tidsmæssige årsager inden den hurtige sæsonstart. Der omdeles i stedet en flyer i lokalområdet i disse dage der fortæller om vores aktiviteter i hallen. Så hold øje med postkassen og den omdelte flyer kan ligeledes ses under faneblad ”Blad”.

Har du gode ideer/forslag til aktiviteter der ikke er på programmet nu hører vi altid gerne så flest mulig har et tilbud og vi kan udnytte hallen bedst muligt.

Så er vi klar med vintersæsonen!!

 

Med nogen forsinkelse er vinterens program klar. Flere aktiviteter starter i uge 41 og nogle først i uge 43 pga efterårsferien (se nedenstående).

Tidspunkt for damefodbold afventer vi endelige afklaring på. Der kan læses nærmere om priser og de enkelte aktiviteter under ”Timeplan/aktiviteter”

Thai mad

Hvis du mangler inspiration til madlavningen eller bare har lyst til at lave anderledes mad i selskab med andre, har du muligheden her.

3 onsdage i efteråret vil Dar Grods undervise i Skummesalens køkken, hvor der maksimalt er plads til 8. Derfor er forhåndstilmelding nødvendig og det bliver efter princippet først til mølle.......
Undervisningsaftnerne bliver onsdagene 27. september, 25. oktober og 29. november

Tidspunkt: kl. 18.00 – 21.00

Pris: 450 kr. incl. Madvarer

 

Tilmelding til Janne på tlf. 2484 1478

Madlavning – mænd.

 

Vi er klar til ny sæson i madlavningsholdet for mænd på Hundelev skole. I foråret genstartede holdet efter en pause og i en ændret form hvor man mødes en gang om måneden. Dette koncept forsætter i denne sæson hvor der foreløbig er fastsat 4 onsdage indtil jul. Vi håber mange friske mænd har lyst at deltage, der kræves ingen specielle forudsætninger for at være med men man skal være forberedt på nogle hygge aftener med god mad. Som deltager er man medbestemmende for hvad der skal laves på de 4 aftener.

 

Der ”kokkereres” onsdage d. 13/9 – 11/10 – 8/11 - 6/12, alle dage kl. 18.00-21.00 i skolekøkkenet på Hundelev Friskole.

 

Pris for deltagelse er 250,00 kr. indtil jul der betales ved start, der ud over afregnes forbrug at madvarer løbende. Da der er max deltager antal er tilmelding nødvendig og sker ved at ringe/SMS til Helge på 20870623 eller mail: helge@vittrupug.dk, efter først til mølle-princippet. Der skal ligeledes være et min antal deltagere for at holdet oprettes så hurtig tilmelding tilrådes. Er der spørgsmål eller man ønsker at høre lidt nærmere kan man selvfølgelig også kontakte Helge på ovenstående.

 

Vintersæson 2017/18.

 

På dette tidspunkt ville den indendørs sæson i hallen normalt være startet så småt. Som aktiv og med interesse i VUG har man sikkert undret sig over at der ingenting er annonceret og igangsat.

Baggrunden er at den nye skole, Vittrup Skolen – Fri Fagskole der skulle være startet i august gennem hele sommeren har været i store vanskeligheder med at få tingene etableret. Skolestart blev først udsat og med et negativ svar på at finansiere den videre drift fra skolens pengeinstitut truede en konkurs. I mandags i allersidste øjeblik blev konkursen afværget da en ny finansiel partner gik ind i projektet som således forhåbentlig kan fortsætte.

Vi har derfor været i uvished om det var/bliver muligt at leje og benytte hallen og af hvem. Nogle flere ting skal på plads i den helt nye konstruktion og vi håber at vi inden for meget kort tid kan annoncere og starte vores program og de kendte aktiviteter i hallen som normalt.

Så indtil videre - hold øje med hjemmesiden og facebook, vi forsøger endvidere at informere via SMS når tingene er helt på plads.

God tilslutning til cykeltur. 

Med 17 deltagere blev sæsons 2. cykeltur den hidtidige mest velbesøgte. Turen gik denne gang over Vittrup Hede til Rubjerg og videre til Jelstrup kirke hvor vi holdt stop ved kirkestien. Dernæst gik turen over Nr. Lyngby med at stop ved havbakken inden beslutningen blev at køre hjem til Vittrup hvor vi nød det medbragte kaffe på legepladsen ved ventesalen i læ for den lidt halvkølige sommeraftensbrise.

Da der stadig er mange gode forslag til nye udflugtsmål i omegnen vil der bliver yderligere en cykeltur sidst på sommeren. Nærmere tidspunkt vil fremgå her på hjemmesiden og via Vittrup By SMS-service.