Vittrupskolen – Fri Fagskole er nu skudt i gang!

Tusinde tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til skolestart.

I går (d. 3/10) fik vi på møde med Sparekassen Vendsyssel endeligt tilsagn om, at vi nu kan komme i gang med etablering af Fri Fagskole i Vittrup. Vi har indgået en fuld finansieringsaftale med dem, hvilket vi er meget stolte og taknemmelige over. Og vi skylder Sparekassen Vendsyssel en meget stor tak for, at de tror på og vil støtte etablering af skolen.

Den glædelige nyhed blev præsenteret på det orienteringsmøde, som I alle har været inviteret til. Og tak til de mange, der deltog i mødet, det viser bare, at der fortsat en meget stor opbakning til projektet.


Sikkerhedskapital på 500.000 kr.

Som vi skrev sidst, så var det en forudsætning for aftale med Sparekassen Vendsyssel, at vi selv stillede med en sikkerhedskapital på 500.000 kr.

Bestyrelsen havde inden mødet med Sparekassen rejst den ønskede kapital på godt 500.000 kr. – og tusinde tak til de borgere, firmaer og foreninger, der igen stiller op med bidrag. 

De godt 500.000 kr. fordeler sig således:

  •   70.000 kr. i borgerlån – ikke realiseret fra tidligere tilsagn
  •   52.000 kr. i erhvervssponsorater – ikke realiseret fra tidligere tilsagn
  • 143.000 kr. i nye borgerlån
  • 210.000 kr. i garantistillelse
  • Ca. 1400 frivillige timer indgår samtidig som kapital


Vi vil meget gerne have spredt garantistillelsen på flere hænder!

De 210.000 kr. der blev stillet som garanti for, at vi kunne få den endelige aftale på plads med Sparekassen Vendsyssel er stillet af bestyrelsens medlemmer.

Det betyder, at vi i bestyrelsen nu har et ikke ubetydeligt beløb i spil ift. etablering af Vittrupskolen.

Et beløb som vi selvfølgelig står ved, men som vi også har et håb om, kan blive fordelt på flere hænder.

Vi appellerer derfor til, at I overvejer, hvorvidt I har mulighed for at tegne et borgerlån i en eller anden størrelsesorden, og således at vi er flere, der deler den risikovillighed, der jo vil være i et projekt som Vittrupskolen – Fri Fagskole.

I er meget velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis I ønsker at tegne borgerlån eller i øvrigt har spørgsmål i den forbindelse.

 

Medlemskab!

Der er fortsat mulighed for at melde jer ind i skolekredsen, hvis I ikke allerede er medlem. Det koster 200 kr. om året.

Send en mail til fam.stenkaer@mail.dk eller ring til 21464620 for fremsendelse af indmeldelsesformular.

 

Første dag på skolen!

Casper Nelleman – ny forstander på skolen – har i dag haft første arbejdsdag. Og han vil nu være travlt beskæftiget med at skaffe elever til skolestart den 22. oktober 2017.

Niels har sammen med Sparekassen Vendsyssel været på kontoret for at sikre betaling af skyldige løn- og leverandørregninger på i alt ca. 400.000 kr. Nykredit er kontaktet med hensyn til køb af bygninger, ligesom en hel masse andre ting er sat i gang.

VUG brænder nu igen lys i hallen – den står vist på en god gang rengøring inden aktiviteterne kan sættes i gang.

 

Frivillig arbejdskraft!

Lige om lidt retter vi igen henvendelse til de mange frivillige, som vi håber er klar til at tage et ekstra træk ift. at få skolen klargjort til den 22. oktober 2017. Og her gælder selvfølgelig også, at hvis I ikke allerede er på frivillige-listen, og gerne vil være det, så skriv lige eller ring jfr. ovenfor. 

Casper er sammen med Bo og Peter i gang med en plan for dette arbejde.

 

 

Med venlig hilsen og

endnu engang tillykke med

Vittrupskolen – Fri Fagskole