Nyt fra formanden

Nyt fra formanden.

Med en sommer, varm og tør som ikke i mange år i frisk erindring, kan det være svært at vende tankerne til efterår, vinter og indendørs aktiviteter. Når dette blad er på gaden er vi imidlertid meget tæt på sæsonstart, og VUG er klar med programmet for vintersæsonen.
Aktiviteterne i sommer har været med delt succes. Der har været spillet tennis, men mest morgen og aften hvor det har været tåleligt at spille. Gadefodboldturnering blev afholdt i starten af august. Udendørs fodbold om søndagen måtte vi omvendt efter en lang årrække sætte på standby pga. for få spillere. Derimod var der fin opbakning til de i skrivende stund 2 cykelture
og måske kan vi nå en mere, hvis sensommervejret vil det. En ide lanceret i sidste blad om at forsøge med en løbeklub gav ingen respons, men vi opgiver ikke, og overvejer i det nye år at prøve med en løbeaktivitet af kortere varighed, og målrettet mod deltagelse i et gadeløb eller lignende i vores område.
Til kommende vintersæson er vi i år glædeligvis helt klar fra start, og de fleste aktiviteter har opstart i første uge af september. Programmet byder på mange af de kendte aktiviteter, men vi byder også på et nyt spændende tiltag, nemlig floorball, som appellerer til alle aldersgrupper. Dermed håber vi endnu flere kan finde en eller flere aktiviteter at deltage i, og går du med en
god ide til en anden eller ny aktivitet, der kan tages på programmet, hører vi gerne fra dig. Vi finder helt sikkert plads og løsning til at prøve det af. Husk jo mere aktivitet og flere aktive der er i hallen, jo sjovere er det, og samtidig støtter det også Vittrupskolen.
Af mere praktisk oplysning vil det nu også være muligt at betale kontingent m.m. til VUG via MobilePay. Læs meget mere om alle foreningens aktiviteter inde i bladet, og husk at de to første gange er det gratis at prøve at være med.
Alle aktive og ledere ønskes hermed en god sæson.
Helge