Nyt fra formanden

Nyt fra formanden.

 

Vittrup UGs klubblad er hermed på gaden igen. Vi måtte springe en udgivelse over i efteråret da afgørelsen omkring Fagskolen som de fleste bekendt først kom i oktober måned. Så med sæsonstart en måned senere end normalt, brugte vi kræfter på hurtigt at få aktiviteter i gang og programmet lavet færdig. Trods den noget sene sæsonstart kom de fleste af de indendørs aktiviteter i hallen godt i gang, men vi har dog også i nogle af ungdomsaktiviteterne noteret lidt nedgang. Der kan som altid læses meget mere om de enkelte aktiviteter og hele vintersæsonen, der sluttede til påske, inde i bladet.
Det er på alle måder en glædelig ting, at det lykkedes at få Fagskolen endelig etableret med en fantastisk indsats, vilje og gejst fra bestyrelsens side, hjælp fra samarbejdspartnere og håndsrækning både økonomisk og arbejdsmæssigt fra frivillige lokale borgere og foreninger. Der skal stadig arbejdes hårdt, for at få de nødvendige elever og grundlag for at drive skolen. Men det har været godt at se det liv, der er blevet på forskellig vis på skolen, de arbejdspladser der er etableret, og de forbedringer der til stadighed ligeledes er blevet lavet på stedet. Alt mulig held og lykke med det fremtidige arbejde. I VUG har vi været glade for samarbejdet, og for at være tilbage i vante omgivelser.
Generalforsamlingen i januar måned forløb stille og roligt. Der var ingen udskiftning i bestyrelsen, da alle modtog genvalg, og med en god økonomi kan bestyrelsen bruge kræfterne på at fastholde nuværende og skabe nye aktiviteter i det nye foreningsår.
Sommeraktiviteterne starter omkring 1. maj. Her tilbyder vi fodbold, tennis og cykelture. Sidste år forsøgte vi med gadefodbold. Det gentager vi igen til sommer. Næsten hvert år er det på tale at genoptage kroket – måske bliver det i år! Vi hører gerne hvis nogen ønsker at være med til at starte det op igen. Planlægning af ny vintersæson går snart i gang. Vi hører gerne forslag til ændringer og tip til nye ting/aktiviteter – så ser vi, hvad der kan gøres. Som altid kan man holde sig orienteret om ting, der sker i foreningen på vores hjemmeside og facebook.
God sommer til alle og velkommen til foreningens sommeraktiviteter.

 

 

Helge.